Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 TT

 Họ tên

 Chức vụ

Số điện thoại

Email

 Cơ quan

Di động

I. Ban giám đốc                                                                     Fax: 3 822162

1

Nguyễn Văn Du

Giám đốc

3 830976

 

nvdu.dptth@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Nam

Phó Giám đốc

3 846544

 

ntpnam.dptth@thuathienhue.gov.vn

3 Hoàng Thị Phương Huệ Phó Giám đốc     htphue.dptth@thuathienhue.gov.vn

II. Phòng Tổ chức và Hành chính                                            Fax: 3 822162

4

Lê Đại Hải Trưởng phòng      ldhai.dptth@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 12 người

III. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo                                                   Fax: 3 825203

5

Nguyễn Thúy Lam

Trưởng phòng

3 845932

 

ntlam.dptth@thuathienhue.gov.vn

 

         

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 6 người

IV. Phòng Biên tập và Chương trình                                           Fax: 3 823 273             

6

Nguyễn Khoa Diệu Hà

Trưởng phòng

3 823273

 

nkdha.dptth@thuathienhue.gov.vn

7 Đoàn Ngô Khánh Hà Phó Trưởng phòng      

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 10 người

V. Phòng Thời sự                                                                    Fax: 3 846544

 

 


 

 

 

8 Nguyễn Biên Cương Trưởng phòng      
9 Phạm Thanh Hải Phó Trưởng phòng      

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 20 người

VI. Phòng Văn nghệ và Giải trí                                                                                         

10

Phan Thành Long

Trưởng phòng 

 

 

 

  11 Nguyễn Thị Thu Phó Trưởng phòng      

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 10 người

VII. Phòng Chuyên đề và Khoa giáo                                                                             

12

Lê Văn Phương

Trưởng phòng

3 833238

 

lvphuong.dptth@thuathienhue.gov.vn

13

Đoàn Gia Mẫn

Phó Trưởng phòng

 

 

 

14

Nguyễn Ngọc Huy

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 10 người

VIII. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ                                                             Fax: 3 846544

15

Trương Văn Thành

Trưởng phòng

3 822041

 

tvthanh.dptth@thuathienhue.gov.vn

16

Trương Ngọc Nam

Phó Trưởng phòng

 

   
17 Hoàng Minh Hân Phó Trưởng phòng      

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 21 người

9. Phòng Phát thanh và Thông tin điện tử            

18

Lê Phi Tân

Phó phòng phụ trách

 3938076

 

phitantrt@gmail.com

19 Nguyễn Bỉnh Bạch Sa Phó Trưởng phòng      

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 6 gười

Email: phatthanh@gmail.com; phatthanh.ttdt@gmail.com

10. Phòng Kế hoạch và Tài vụ                                                                               

20

Nguyễn Đình Vũ

Trưởng phòng

3 829224

 

ndvu.dptth@thuathienhue.gov.vn

21

Nguyễn Khoa Na

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Cán bộ Viên chức thuộc phòng: 5 người

 

Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)